Wood Wood

Wood Wood grundades år 2002 i Köpenhamn av Brian SS Jensen och Karl-Oskar Olsen och har sedan dess expanderat till att omfatta butiker i Aarhus, Berlin och London. Alla dessa platser är en del av Wood Wood-gemenskapen, som fortsätter att utvecklas genom lokalt engagemang. Wood Woods ambition har varit att påverka kulturen genom modernt och tillgängligt streetwear och samhälls-drivna projekt. För att lyfta varumärkets engagerar Wood Wood sig i särskilda samarbeten med etablerade varumärken och oberoende artister för att utveckla produkter och icke-kommersiella aktiveringar – där varje projekt omfattar upplevelser både live och digitalt.